หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ตั้งแต่วันที่ 3-17 มกราคม 2561 


ว้นที่ข่าว : 08/01/2561