หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.หนองบัว พัฒนา ฝีมือสู่ Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู KICK OFF  เปิดฝึกอบรมให้ผู้มีรายได้น้อยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการปูกระเบื้อง  (Tile Setting)  จำนวนผู้รับการฝึก  20  คน   ฝึกระหว่าง  วันที่  13 – 17  ธันวาคม  2560  โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand  4.0 ให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง         ณ วัดป่าโคกกลาง บ้านโคกกลาง  ตำบลหัวนา อำเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

 


ว้นที่ข่าว : 15/12/2560