หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.หนองบัว พัฒนา คนมีไฟ Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู KICK OFF  เปิดฝึกอบรมให้ผู้มีรายได้น้อยเปิดฝึกอบรมหลักสูตร

การฝึกยกระดับฝีมือ  สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1  จำนวนผู้รับการฝึก  20  คน                          ฝึกระหว่าง วันที่  13 – 17  ธันวาคม  2560 โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand  4.0 ให้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง  ณ วัดป่าโคกกลาง บ้านโคกกลาง  ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 15/12/2560