หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนง.หนองบัว สานพลัง SME ชุมชนเข็มแช็ง

ข่าวฝึกอบรม

...

โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการสร้างโรงเรือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปีกแมลงทับ รุ่นที่ 1/2561 จำนวน  30 ชั่วโมง  ฝึกระหว่าง วันที่  8 – 12 ธันวาคม  2560  โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย ณ สถานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร บ้านกุดกระสู้  ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  


ว้นที่ข่าว : 08/12/2560