หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
คืนคนดีสู่สังคม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
จังหวัดหนองบัวลำภู...
2   สิงหาคม  60  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ร่วมบูรณาการกับเรือนจำหนองบัวลำภูฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู และนายชาติชาย ไชยรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมทำพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  มีนายอุทัย มหามาตย์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู  เปิดอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 31 ก.ค – 7ส.ค. 60 มีผู้ต้องขังชายเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ณ อาคารฝึกอบรมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว้นที่ข่าว : 02/08/2560