หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

จังหวัดหนองบัวลำภู...

27 ก.ค. 60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ร่วมทำพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรอาชีพเสริม การทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) มีนางสาวสุพัตรา เนมขุนทด และนางสุรกัญญา ชัยรัตน์ ครูฝึกฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูเป็นวิทยากร เปิดอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง มีจิตอาสาฝึกจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่  27- 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 


ว้นที่ข่าว : 27/07/2560