หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก และไฟฟ้าในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู วันที่ 28 มกราคม 2560 ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 2 สาขาช่าง ดังนี้ 1.ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 จำนวน 13 คน 2.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน  ดำเนินทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-Testing (ทำข้อทดสอบระบบ online)ให้กับพนักงานบริษัทและผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของตนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพื่อรองรับการประเมินความรู้ความสามารถ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ว้นที่ข่าว : 31/01/2560