หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การบำรุงรักษารถยนต์ 18 9 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
2 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 18 11 พฤศจิกายน 2563 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 560 4 มกราคม 2564 5 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
4 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 4 มกราคม 2564 5 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
5 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 11 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
6 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 22 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 19 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
8 การเชื่อมอาร์กดลหะด้วยมือ ระดับต้น 18 12 กรกฎาคม 2564 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
9 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 9 สิงหาคม 2564 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ