หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 18 16 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
2 สาขา 5ส เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 12 18 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
3 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 17 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ