หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การมัดหมี่ 30 9 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
3 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 16 ธันวาคม 2562 19 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
5 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ