หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 27 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
2 การซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 30 29 พฤษภาคม 2562 2 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ