หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 18 18 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
2 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 15 พฤษภาคม 2562 19 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ