ขอประชาสัมพันธ์การเข้าถึง facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถสแกน QR Code (คิวอาร์ โค้ด) ได้ตามภาพ...ขอบคุณครับ

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าถึง facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถสแกน QR Code (คิวอาร์ โค้ด) ได้ตามภาพ...ขอบคุณครับ