รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ปีงบประมาณ 2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 สาขาอาชีพ ดังนี้
1.สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 15 คน
2.สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คน
3.สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 15 คน
4.สาขาช่างไม้เครื่องเรือน จำนวน 15 คน
5.สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 15 คน
6.สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 15 คน
7.สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) จำนวน 15 คน
8.สาขาช่างสีรถยนต์ จำนวน 15 คน

**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 พ.ย. 61 (วันจันทน์ - วันศุกร์) เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

**สามารถรับใบสมัครด้วยตนเอง หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://narathiwat.dsd.go.th เมนูดาวโหลด

***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศนี้ ติดต่อสอบถามโทร 073-532-128