รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จำนวน 20 สาขา

**รับสมัครเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จำนวน 20 สาขา (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)** 
แข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 61 - 18 ม.ค. 62 สถานที่รับสมัครและผู้ประสาน ดังนี้
1.กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ผู้ประสานงาน คุณพิมพิศา ศรีธรรมมา โทร 085-071-6842
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ผู้ประสานงาน คุณประภาวดี สังขภิญโญ โทร 080-364-4489

ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 20 ม.ค. 62 ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางโพสนี้ หรือทาง http://www.dsd.go.th/narathiwat/Region/Show_Doc?region_id=46