เชิญชวนทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-2
 
เชิญชวนทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-2

สาามารถดาวน์โหลดไฟล์ เเบนเนอร์ ได้ที่ 
https://mega.nz/#!awRiSZqa!lDUT5deIXnFthLXVjxP9MjLID3t0JRTk_EUA8rhp_b8สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดิโอ Presentation ได้ที่ 
https://mega.nz/#!hRBHgYJa!aa15eE3RzVJBJ5OlZIdbXBbyN0QR2UAG91VhQd85wMw