ข่าว หน้าแรก > วีดีทัศน์
วีดีทัศน์
 

แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมื...

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแร...

การรับรองความรู้ความสามา...

แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อาชีพที่ต้องรับรองความรู...

สมุดประจำตัวช่างบันทึกปร...

ฝีมืออย่างนี้ต้องรับรอง

มุมมองผู้ประกอบการต่อ พ....

VTR Labour Productivity ...
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ