ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
491
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

ระเบียบกรมพัมนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
343
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ

มอบ ขรก.เป็นนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จำนวนดาวน์โหลด
นายทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
405
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

มอบอำนาจดำเนินคดีด้าน "กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน" จำนวนดาวน์โหลด
มอบอำนาจดำเนินคดีด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
754
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

มอบอำนาจดำเนินการด้าน "กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน" จำนวนดาวน์โหลด
มอบอำนาจดำเนินการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
525
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

พ.ร.บ. จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ
432
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ