หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แบบฟอร์มต่างๆ excel แบบรายงานผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 81 33 04/08/2561 04/08/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ excel2010 แบบรายงานแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 151 103 14/12/2560 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ word คู่มือการติดต่อราชการเบื้องต้น 879 835 23/04/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ excel ตารางแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน 464 427 22/03/2560 18/04/2560 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการบริการ pdf ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ 163 157 11/08/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๒๕) 183 165 26/07/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf แบบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๒๔) 127 114 26/07/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf แบบให้คะแนนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (คร.๒๓) 136 122 26/07/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖๔ (๒) (คร.๒๒) 101 90 26/07/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๒๑) 89 79 26/07/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf คำขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน (คร.๒๐) 77 69 26/07/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๑๙) 66 54 26/07/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 71 รายการ