ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสวรรค์ - กุลชนก 20 ธันวาคม 2542 - 20 กรกฎาคม 2543 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวนการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
นางศิริกุล - พึ่งสม 21 กรกฎาคม 2543 - 30 เมษายน 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
นายอุดมพล - มณียม 1 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการศนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
นางศรีวิไล - สวนกูล 11 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
นายมานิตย์ - มงคลชื่น 17 พฤศจิกายน 2557 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
นางสาวบันฑิตา - คล้ายเจริญ 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
นายสุพัฒน์ - แก้วรัตนากร 18 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
 


รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ