ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความรู้ด้วยระบบ e-testing ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ว้นที่ข่าว : 11/02/2562
วันที่ 5-8 ก.พ.62 สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษานถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 06/02/2562
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 29/01/2562
สนพ.น่านดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 20/12/2561
สนพ.น่านดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความรู้ด้วยระบบ e-testing
ว้นที่ข่าว : 17/12/2561
ผอ.สนพ.น่าน มอบหมายให้นายจตุพร พวงไวย์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้ากำกับ ควบคุม ดูแลและร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 29/10/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ร่วมกำกับ ควบคุม ดูแลและร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 27/09/2560
สนพ.น่าน ร่วมกำกับ ควบคุม ดูแลและร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 27/09/2560
สนพ.น่าน กำกับ ควบคุม ดูแล และร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 18/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/07/2560
สนพ.น่าน ร่วมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/07/2560
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเย็บ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/06/2560
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 22/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 11/06/2560
สนพ.น่าน เข้ากำกับ ดูแลและร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/06/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 50 รายการ