ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
สนพ.น่าน ร่วมกำกับ ควบคุม ดูแลและร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 27/09/2560
สนพ.น่าน ร่วมกำกับ ควบคุม ดูแลและร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 27/09/2560
สนพ.น่าน กำกับ ควบคุม ดูแล และร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 18/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/07/2560
สนพ.น่าน ร่วมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/07/2560
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเย็บ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/06/2560
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 22/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 11/06/2560
สนพ.น่าน เข้ากำกับ ดูแลและร่วมเป็นผู้ทดสอบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/06/2560
สนพ.น่าน ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ว้นที่ข่าว : 09/05/2560
วันที่ 27-28 เมษายน 2560 สนพ.นน. ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 28/04/2560
31/04/2560 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ว้นที่ข่าว : 15/04/2560
สนพ.น่าน ร่วมกำกับ ดูแล และร่วมเป็นผู้ทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวิทยาลัยเทคนิคน่าน
ว้นที่ข่าว : 21/03/2560
สนพ.น่าน ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ว้นที่ข่าว : 21/03/2560
สนพ.นน. ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา
ว้นที่ข่าว : 21/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 44 รายการ