ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคารโรงฝึกช่างยนต์ และอาคารโรงฝึกช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 22/11/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ แม่บ้าน คนสวน คนขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 15/09/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 15/09/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 12/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 8/2561
ว้นที่ข่าว : 09/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 9 รายการ
ว้นที่ข่าว : 03/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปี 2561
ว้นที่ข่าว : 02/11/2560
ราคากลาง โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
สนพ.น่าน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
ราคากลาง โครงการ ประกวดราคาซือครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
สนพ.น่าน ประกวดราคาซือครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 02/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561
ว้นที่ข่าว : 27/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานขับรถ ปี 2561
ว้นที่ข่าว : 27/09/2560
ตารางการคำนวณราคากลาง ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 15/09/2560
ตารางคำนวนราคากลาง (ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย)
ว้นที่ข่าว : 15/09/2560
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 15/09/2560
ประกวดราคาจ้าง พนักงานทำความสะอาด/พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม/พนักงานขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 15/09/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 30 รายการ