ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
การเผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
การเผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2561
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 14/08/2561
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 12/07/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 20/06/2561
สนพ.น่าน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ว้นที่ข่าว : 24/05/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
สนพ.น่าน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 5
ว้นที่ข่าว : 30/04/2561
สนพ.น่าน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 4
ว้นที่ข่าว : 30/04/2561
สนพ.น่าน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 3
ว้นที่ข่าว : 30/04/2561
ฝึกอบรมการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซั่ม จำนวน 6 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
บริการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
สนพ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 11/03/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 283 รายการ