ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.น่าน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ว้นที่ข่าว : 24/05/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
สนพ.น่าน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 5
ว้นที่ข่าว : 30/04/2561
สนพ.น่าน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 4
ว้นที่ข่าว : 30/04/2561
สนพ.น่าน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 3
ว้นที่ข่าว : 30/04/2561
ฝึกอบรมการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซั่ม จำนวน 6 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
บริการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
สนพ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 11/03/2561
สนพ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด”
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
สนพ.น่าน ดำเนินงานโครงการ “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร”
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
“สนพ.น่าน สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0”
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
สนพ.น่าน “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561”
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
สนพ.น่าน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ในงาน "นัดพบแรงงาน"
ว้นที่ข่าว : 21/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 276 รายการ