หน้าแรก > ประวัติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
ประวัติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
 

        ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน  สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  มีเนื้อที่ 83 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542  โดยเริ่มเปิดฝึกอาชีพ อบรม  และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ  ในปี 2542 – 2543 การเปิดฝึกอาชีพทุกอย่างขึ้นตรงต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  ต่อมาปี 2544  เริ่มดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน