ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ฉบับเดิม).PDF 86 KB .PDF 104 ดาวน์โหลด
พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ.pdf 16,200 KB .pdf 66 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557.PDF 158 KB .PDF 83 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 (ฉบับสมบูรณ์).pdf 207 KB .pdf 105 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ