ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ฉบับเดิม).PDF 86 KB .PDF 124 ดาวน์โหลด
พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ.pdf 16,200 KB .pdf 85 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557.PDF 158 KB .PDF 100 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 (ฉบับสมบูรณ์).pdf 207 KB .pdf 123 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ