ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ฉบับเดิม).PDF 86 KB .PDF 96 ดาวน์โหลด
พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ.pdf 16,200 KB .pdf 63 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557.PDF 158 KB .PDF 77 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 (ฉบับสมบูรณ์).pdf 207 KB .pdf 99 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ