ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
มอบหมายขรก.เป็นนายทะเบียน - พ.ร.บ. ฉบับที่ 2 คส. 129 - 2559.pdf 475 KB .pdf 163 ดาวน์โหลด
มอบหมายขรก.เป็นนายทะเบียน - ส่วนกลาง 131 - 2559.pdf 204 KB .pdf 144 ดาวน์โหลด
มอบอำนาจศูนย์ประเมินกลาง คส. 130-2559.pdf 54 KB .pdf 144 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ