หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบมาตรฐษนฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559  ณ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
28 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
31 ตุลาคม 2559