หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียน
 
หัวข้อเรื่อง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียน
รายละเอียด

ฝึกอบรม สาขาการก่อสร้าง (ภาชนะกักเก็บน้ำ) จำนวน 18 ชม. ให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรน้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 29 - 31 ส.ค. 59  ณ  สถานีตำรวจภูธรน้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
29 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
31 สิงหาคม 2559