หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
รายละเอียด

ฝึกอบรม สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 12 - 14 ส.ค. 2559  ณ    ศพจ.น่าน 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
12 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
14 สิงหาคม 2559