หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
รายละเอียด

ฝึกอบรมสาขาการประกอบอาหารว่างและขนมให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2559  ณ   ศพจ.น่าน 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
8 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
12 สิงหาคม 2559