หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.น่านได้ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สนพ.น่านได้ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ ณ หมู่ 9 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560

ว้นที่ข่าว : 21/01/2561