หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังชาย เรือนจำจังหวัดน่าน มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 21/01/2561