หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความรู้ (ทฤษฎี) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) ให้แก่ช่างไฟฟ้าตามโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ปี 2560" มีผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้นจำนวน 19 คน และในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 สนพ.น่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความสามารถ ให้แก่กลุ่มช่างไฟฟ้าตามโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ปี 2560" มีผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้นจำนวน 16 คน

ว้นที่ข่าว : 21/01/2561