หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.น่าน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ในงาน "นัดพบแรงงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

15 ม.ค. 61 สนพ.น่าน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ในงาน "นัดพบแรงงาน" ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน


ว้นที่ข่าว : 21/01/2561