หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.น่าน ดำเนินการเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก จำนวน 20 คน 18 ชั่วโมง ณ บมจ.สยามโกบอลเฮ้าส์ สาขาน่าน


ว้นที่ข่าว : 22/11/2560