หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.น่าน เปิดฝึกอบรมตาม "โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตาม "โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า" จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยมี นายชัยยศ บารมี ผู้ชำนาญการระดับ 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม


ว้นที่ข่าว : 22/11/2560