หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.น่าน เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย สาขา การทำผ้านวม ผ้าห่ม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  สนพ.น่าน เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย สาขา การทำผ้านวม ผ้าห่ม บ้านฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ว้นที่ข่าว : 22/11/2560