หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 8/2561
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 8/2561 สาขา การทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้เทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ว้นที่ข่าว : 09/11/2560