หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 18 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
2 การประดิษฐ์ของชำร่วยและตกแต่ง 30 1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ