หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
2 การบำรุงรักษาและขับรถยกด้วยความปลอดภัย 30 26 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
3 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ