หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 30 21 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
2 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ