หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ 30 26 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
2 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 1 มีนาคม 2562 5 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า 30 4 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
4 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 1 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ