หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
2 การประกอบอาหารไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
3 การประกอบอาหารไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
4 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
5 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
6 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
7 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
8 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
9 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
10 การประกอบอาหารไทย 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
11 การทำขนมไทย 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
12 การทำขนมไทย 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
13 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
14 การทำขนมไทย 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
15 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
16 การทำขนมไทย 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
17 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
18 การจักสาน 30 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
19 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
20 การบำรุงรักษารถยนต์ 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
21 การจักสาน 30 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
22 การทำขนมไทย 18 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
23 การทำขนมไทย 18 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
24 การทำขนมไทย 18 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 67 รายการ