หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ 18 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
2 การทอผ้า 30 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
3 การประดิษฐ์ของชำร่วยและตกแต่ง 30 1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ