หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 พนักงานนวดไทย 1 2 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ