ประกาศเจตจำนงสุจริต ของ สพร.22 นครศรีธรรมราช

ประกาศเจตจำนงสุจริต