˹á > 䫵й
䫵й
 
䫵й ´
#ԧҹ͹Ź# *** *** ʾ.8 ä Դҹ觢ѹͤԡ觪ҵ ***
#ԧҹ͹Ź# *** *** ʾ.8 ä Դҹ觢ѹͤԡ觪ҵ ***
#˹ѧ;ͻǧ# *** ʾ.ä ѺõǨͧǨҪáзǧçҹ ͺ 2 *** http://www.pheupuangchon.com/3838 ʾ.8 ä Դҹ觢ѹͤԡ觪ҵ
#˹ѧ;մʵ# ʾ.8 ä Դҹ觢ѹͤԡ觪ҵ
#ʹ# ʾ.8 ä Դҹ觢ѹͤԡ觪ҵ
#ԧҹ͹Ź# *** ʾ.ä ѺõǨͧǨҪáзǧçҹ ͺ 2 *** http://www.chachoengsaonews.com/63934 #ԧҹ͹Ź# *** ʾ.ä ѺõǨͧǨҪáзǧçҹ ͺ 2 *** http://www.chachoengsaonews.com/63934
#˹ѧ;ͻǧ# *** ʾ.ä ѺõǨͧǨҪáзǧçҹ ͺ 2 *** http://www.pheupuangchon.com/3838 #˹ѧ;ͻǧ# *** ʾ.ä ѺõǨͧǨҪáзǧçҹ ͺ 2 *** http://www.pheupuangchon.com/3838
#˹ѧ;մʵ# *** ʾ.ä ѺõǨͧǨҪáзǧçҹ ͺ 2 *** http://www.ddpostnews.com/3531 #˹ѧ;մʵ# *** ʾ.ä ѺõǨͧǨҪáзǧçҹ ͺ 2 *** http://www.ddpostnews.com/3531
ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º
ʾ.8 ä Ѻͺº¡þѲҽçҹ ʾ.8 ä Ѻͺº¡þѲҽçҹ
#˹ѧ;⿡# *** ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
#˹ѧ;ҷѾ# *** ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
#ԧҹ͹Ź# *** ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
#˹ѧ;մʵ# *** ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
#˹ѧ;⿡# *** ʾ.8 ä ͺͧͪҧ ***
#˹ѧ;ҷѾ# *** *** ʾ.8 ä ͺͧͪҧ ***
#ԧҹ͹Ź# *** ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
#˹ѧ;ҷѾ# *** ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
#ԧҹ͹Ź# ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
#˹ѧ;մʵ# *** ʾ.8 ä ˹ع OTOP ä 鹷º ***
ʾ.8 ä ͧ֡Ի ʾ.8 ä ͧ֡Ի
#˹ѧ;ҷѾ# ʾ.8 ä ͺͧͪҧ
#ԧҹ͹Ź# ʾ.8 ä ͺͧͪҧ *
#˹ѧ;ͻǧ# ʾ.8 ä ͺͧͪҧ
#˹ѧ;մʵ# *** ʾ.8 ä ͺͧͪҧ
ҺؤҡҤѰ Ҥ͡ʶҹСͺ ҧ͢ҵðҹçҹ ҺؤҡҤѰ Ҥ͡ʶҹСͺ ҧ͢ҵðҹçҹ
#ʹ# ʶҺѹѲҽçҹ8 ä ҧ͢ҵðҹçҹ #ʹ# ʶҺѹѲҽçҹ8 ä ҧ͢ҵðҹçҹ
ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ Ҵçҹ ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ Ҵçҹ
ʾ.8 ä ֡ҧ 1Ӻ 1ҧ俿 ʾ.8 ä ֡ҧ 1Ӻ 1ҧ俿
ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ Ҵçҹ ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ Ҵçҹ
ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ Ҵçҹ ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ Ҵçҹ
ʾ.8 ä ͺҧ俿Ҥ ʾ.8 ä ͺҧ俿Ҥ дѺ 1 Ҵçҹ
ä. //. ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ ¡дѺçҹ ä. //. ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ ¡дѺçҹ
ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ ¡дѺçҹ ʾ.8 ä ͺҵðҹçҹ ¡дѺçҹ
ʾ.8 ä ѲҺؤҡôҹ÷ͧ ʾ.8 ä ѲҺؤҡôҹ÷ͧ
ʾ.8 ä ͺСͺ Ҵçҹ ʾ.8 ä ͺСͺ Ҵçҹ
ʾ.8 ä ͺСͺ Ҵçҹ ʾ.8 ä ͺСͺ Ҵçҹ
ѹҵðҹçҹ觪ҵ Шӻ 2562 ѹҵðҹçҹ觪ҵ Шӻ 2562 (դԻ)
ʾ.8 ä ѴҹѹкԴҵðҹêҧ ѹкԴҵðҹêҧ ʾ.8 ä ѴҹѹкԴҵðҹêҧ ѹкԴҵðҹêҧ
ʶҺѹѲҼçҹ Ҥ 8 ä ʶҺѹѲҼçҹ Ҥ 8 ä ѴԸնͧҪѡ кҷ稾лԹԾʹപ ͧѹҵðҹçҹ觪ҵ
ʾ.8 ä ѲҺؤҡôҹ÷ͧ ʾ.8 ä ѲҺؤҡôҹ÷ͧ
ʾ.8 ä Ի¢ͺ㹡觢ѹçҹ觪ҵ 駷 28 дѺҤ *** ʾ.8 ä Ի¢ͺ㹡觢ѹçҹ觪ҵ 駷 28 дѺҤ ***
ä /// ʾ.8 ä ҡ ä /// ʾ.8 ä ҡ
ʶҹѹѲҽçҹ 8 ä ѲҼСͺԨؤ 4.0 ʶҹѹѲҽçҹ 8 ä ѲҼСͺԨؤ 4.0
ʶҹѹѲҽçҹ 8 ä ѲҼСͺԨؤ 4.0 ʶҹѹѲҽçҹ 8 ä ѲҼСͺԨؤ 4.0
ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧ çҹǹ ѧѴä
ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧ çҹǹ ѧѴä
ʾ.8 ä ѲѡҾ÷ͧ ʾ.8 ä ѲѡҾ÷ͧ
*** ʾ.8 ä ѲѡҾ÷ͧ ** *** ʾ.8 ä ѲѡҾ÷ͧ **
ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧ çҹǹ ѧѴä ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧ çҹǹ ѧѴä
ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧ çҹǹ ѧѴä ͧعѲҽçҹԵҾçҹ ͧ çҹǹ ѧѴä
ʾ.8 ä 觢ѹѡнͪҧ *** ʾ.8 ä 觢ѹѡнͪҧ ***
*** ʾ.8 ä ѲҺؤҡôҹͧ ** *** ʾ.8 ä ѲҺؤҡôҹͧ **
ʶҺѹѲҽçҹ 8 ä Ѻͧöҧ俿 ʶҺѹѲҽçҹ 8 ä Ѻͧöҧ俿
* ʾ.8 ä дͧѲçҹѧѴä *** * ʾ.8 ä дͧѲçҹѧѴä ***
ʾ.8 ä ѲѡҾ÷ͧ ʾ.8 ä ѲѡҾ÷ͧ
ä ʾ.8 ä ֡ѧ͡÷ӧҹ ä ʾ.8 ä ֡ѧ͡÷ӧҹ
***ʾ..Ǫ觢ѹçҹ觪ҵ 駷 27 *** ***ʾ..Ǫ觢ѹçҹ觪ҵ 駷 27 ***
#˹ѧ;ҷѾ# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿 #˹ѧ;ҷѾ# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿
#˹ѧ;մʵ# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿 #˹ѧ;մʵ# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿
#˹ѧ;ͻǧ# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿 #˹ѧ;ͻǧ# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿
#ԧҹ͹Ź# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿 Ѻͧöҧ俿
#˹ѧ;⿡# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿 #˹ѧ;⿡# ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿
ѧѴä ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿 ѧѴä ʾ.8 . Ѻͧöҧ俿 ҹǵ
ä֡͹ʾ.8 . ֡͹ ä֡͹ʾ.8 . ֡͹
ʾ.8 . ֡͹ ʾ.8 . ֡͹
ä֡͹ʾ.8 . ֡͹ ä֡͹ʾ.8 . ֡͹
ʶҺѹѲҽçҹ 8 ѧѴä ֡͹ͧ֡Ҫվ ç ʶҺѹѲҽçҹ 8 ѧѴä ֡͹ͧ֡Ҫվ ç
ʶҺѹѲçҹ 8 ä͹ͧ֡Ҫվ ʶҺѹѲçҹ 8 ä͹ͧ֡Ҫվ
ʾ.8 . ͺҵðҹҧ ͧѺҨҧ ʾ.8 . ͺҵðҹҧ ͧѺҨҧ
ʾ.8 . ͺҵðҹҧ ͧѺҨҧ ʾ.8 . ͺҵðҹҧ ͧѺҨҧ
.çҹ Ѵ觢ѹ¹ ѡҤ ҧԵӹ֡ѡҹҧ .çҹ Ѵ觢ѹ¹ ѡҤ ҧԵӹ֡ѡҹҧ
(ʾ.8 . )ǨԴçԵҾ 61 (ʾ.8 . )ǨԴçԵҾ 61
ʾ.8 . Դ֡ٻѺʵ ʾ.8 . Դ֡ٻѺʵ
#ԧҹ͹Ź# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ #ԧҹ͹Ź# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ
ʾ.8 . ͺزԺѵ ҧ俿 1Ӻ 1ҧ俿 ʾ.8 . ͺزԺѵ ҧ俿 1Ӻ 1ҧ俿
.çҹ 鹽֡٧ ᷹çҹ .çҹ 鹽֡٧ ᷹çҹ
͸ԺաѲҽçҹ Թ˹ҽ֡ͺ٧ ͸ԺաѲҽçҹ Թ˹ҽ֡ͺ٧ ੾Ңҡѧ͹ŹͧѺŹ 4.0 Ҫվ ö觾ҵͧ
watch watch
!ç鹵 ЪҸ͹ 7. -ź-ͧ٧ش 30ҷ/ѹ !ç鹵 ЪҸ͹ 7. -ź-ͧ٧ش 30ҷ/ѹ
#ԧҹ͹Ź# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ #ԧҹ͹Ź# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ
#˹ѧ;¹# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ #˹ѧ;¹# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ
#˹ѧ;⿡# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ #˹ѧ;⿡# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ
ʾ.8 . ͺزԺѵ ҧ俿 1Ӻ 1ҧ俿 ʾ.8 . ͺزԺѵ ҧ俿 1Ӻ 1ҧ俿
.çҹ 鹽֡٧ ᷹çҹ .çҹ 鹽֡٧ ᷹çҹ
͸ԺաѲҽçҹ Թ˹ҽ֡ͺ٧ ͸ԺաѲҽçҹ Թ˹ҽ֡ͺ٧ ੾Ңҡѧ͹ŹͧѺŹ 4.0 Ҫվ ö觾ҵͧ
#˹ѧ;ҷѾ# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ #˹ѧ;ҷѾ# ʾ.8 . ֡ٻѺʵ
մԷȹҪҹ "׺ҹ ѡ ʹ ҧآǧЪ" մԷȹҪҹ "׺ҹ ѡ ʹ ҧآǧЪ" ͹ 1 ӤͪԵ蹴Թ
­觢ѹ WorldSkills Abu Dhabi 2017 ­觢ѹ WorldSkills Abu Dhabi 2017 ­٧ش¹
­觢ѹ WorldSkills Abu Dhabi 2017 ­觢ѹ WorldSkills Abu Dhabi 2017 ­٧ش¹
..Ԫ’ѧǪ͹觽çҹš ..Ԫ’ѧǪ͹觽çҹš
'꡺'ٹ֡.ѧ5­ͧ觽ͪҧҹҪҵ '꡺'ٹ֡.ѧ5­ͧ觽ͪҧҹҪҵ
.çҹ ԹҧѧǪ .çҹ ԹҧѧǪ¡͹ŧ觢ѹ World Skills Abu Dhabi 2017
. çҹ ѴЪ¹ ҹ觢ѹ 61 http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c-79cec77e8c48&ctid=712834a4-c9f5-4ae1-9e6b-433c804cb8aa . çҹ ѴЪ¹ ҹ觢ѹ 61 Ҿ¹ http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c-79cec77e8c48&ctid=712834a4-c9f5-4ae1-9e6b-433c804cb8aa
Ӻ ú.èѴͨѴҧ кþʴҤѰ 2560 մ Ӻ ú.èѴͨѴҧ кþʴҤѰ 2560 Ѵਹ/㨧
.ѲҽçҹҹآҾ5 .ѲҽçҹҹآҾ5
Ѳҽçҹŧ͵ŧѺԷ¾ Ѳҽçҹŧ͵ŧѺԷ¾ ֡Եѡ֡ 鹺ԡآҾ 5 5.6 蹤
Ѳҽçҹ зǧçҹ Ѵҹ AHRDA Ѳҽçҹ зǧçҹ Ѵҹ AHRDA (ҹ -)-ЪѰѺâѺ͹ѧçҹصˡҹ¹Ъǹҹ¹ͧѺŹ 4.0 ѧѴطûҡ
Ѳҽçҹŧ͡ѺҤ͡ Ѳҽçҹŧ͡ѺҤ͡ 㹡þѲҽͪҧͧѺҡͧ俿 ͡ʹѺʹعػóý֡ԵáѺǴ (Green Job) Ťҡ 1.2 ҹҷ
.çҹ Ҥ͡ʶҹ֡ .çҹ Ҥ͡ʶҹ֡ Ԩš¹ ;ѲҺؤҡ㹡صˡԡآҾ ѧѵҡâµǡ 7 10 ͻ ҧȡ 45,000 ҹҷͻ ѡоѲҢͧʶҹСͺԨ 56,500 㹻 2565
**˹ѧ; ⿡** **˹ѧ; ⿡** ʶҺѹѲҽçҹ 8 ͹ᤴ ٴҵҧ
ʾ.. ͺزԺѵáþѲҽçҹ ʾ.. ͺزԺѵáþѲҽçҹ
ʺóિ㹵ҧᴹ š¹ʺóા㹵ҧᴹ
Դǡ㹭 Դǡ㹭 ¡дѺ
ԸԴ觢ѹçҹ觪ҵԤ駷 27 дѺҤ ҧѹ 19-21 áҤ 2560
ԭѺѧ(͹ѧ)ɳ ԭѺѧ(͹ѧ)ɳ ¸Ѫ ອҷԡ ͧ͸ԺաѲҽçҹ 繡ͧعѲҽçҹ ҧ¡ ١ҹ FM 95 MHz. ѹʺշ 27 áҤ 2560 15.00 - 16.00 .
觢ѹçҹ觪ҵ 駷 27 觢ѹçҹ觪ҵ 駷 27 Ź 4.0
索 20 áҤ 2560 ڸԴҹ зӤѭ§ 价ѧѴä 繾ԸԴ觢ѹçҹ չ¸Ҥ ҪèѧѴä繻иҹԴҹ 觷ҧҹ͡ҹиҹҾԸԴѹѴẺ§ иҹ 秧͹ѹ ǡӵͺԴ㨼Դ鹹ͧ ͺ§ շ䢷ѹ TAG : 索索 20 áҤ 2560§ԸԴ觢ѹçҹ
索ǾԸԴҹ觢ѹçҹ觪ҵԤ駷 27 дѺҤ 索 20 áҤ 2560 - 仪ԸԴҹ зӤѭ§ 价ѧѴä 繾ԸԴ觢ѹçҹ չ¸Ҥ ҪèѧѴä繻иҹԴҹ 觷ҧҹ͡ҹиҹҾԸԴѹѴẺ§ иҹ 秧͹ѹ ǡӵͺԴ㨼Դ鹹ͧ ͺ§ շ䢷ѹ TAG : 索索 20 áҤ 2560§ԸԴ觢ѹçҹ
ԸԴ觢ѹçҹ觪ҵԤ駷 27 дѺҤ ԸԴ觢ѹçҹ觪ҵԤ駷 27 дѺҤ
ԴԡٹѺ駤ҧ 24 .. ͸ԺաѲҽçҹ ԴԡٹѺ駤ҧ
** ⿡ʹ ** ʾ.. ء ͧԹ 4 Ҥ ʾ.. ء ͧԹ 4 Ҥ 鹷á͹ŴШӡ
** ˹ѧ; ҷѾ ** ʾ.. ء ͧԹ 4 Ҥ 鹷á͹ŴШӡ 繪ҧ µҴçҹ
** ѹ ** ʾ.. ء ͧԹ 4 Ҥ 鹷á͹ŴШӡ 繪ҧ µҴçҹ
** ⿡ ** ʾ.. ء ͧԹ 4 Ҥ ʾ.. ء ͧԹ 4 Ҥ 鹷á͹ŴШӡ 繪ҧ µҴçҹ
ʵҪ þѲҧ׹ ʵҪ þѲҧ׹ 7 áҤ 2560 ͡ ط ѹͪ
͹Ҥ 价ҧ˹ ҧ ͹Ҥ 价ҧ˹ ҧ
ѭաҧ ͹ 5 ...èѴͨѴҧ Ե觤׹ͧ
ѭաҧ ͹ 4 ...èѴͨѴҧ Ե෤Ф
ѭաҧ ͹ 3 ...èѴͨѴҧ Ե觤
ѭաҧ ͹ 2 ...èѴͨѴҧ Ե觡ԴҧѺҤЪҪ
ѭաҧ ͹ 1 ...èѴͨѴҧ Ե觤С觢ѹ繸
зǧçҹ зǧçҹ͵ҹ÷بԵ
зǧçҹ ­ҧŷչ Ңҷ͹ԡ
СȤСþѲҽçҹ سѵԼѺ÷ͺ ҢҪվҧ俿Ҥ
СȤСþѲҽçҹ سѵԼѺ÷ͺ ҢҪվҧ俿Ҥ
ʶҺѹѲҽçҹ 8 ä ʶҺѹѲҽçҹ 8 äҧ蹢Ѻ͹ҹѴӴ͡ѹ
зǧçҹ зǧçҹѴǪ觢ѹçҹ
Exercise Exercise
зǧçҹԴ зǧçҹԴ
.зǧçҹ .зǧçҹ
.çҹ Դҹ ѺѧԴ繢ʹШҡҤ͡ .çҹ Դҹ ѺѧԴ繢ʹШҡҤ͡
зǧçҹ .çҹ ѡѹ GLP ¡дѺسҾԵçҹٻ÷ʴਵ͵ѡǻԺѵçҹ GLP ¡зǧçҹѺ ILO
ҹѧ ҧçҹ Thailand 4.0 ҹѧ ҧçҹ Thailand 4.0
ԧҹ ͹Ź ԧҹ ͹Ź
˹ѧ; ҷѾ ˹ѧ; ҷѾ
** ˹ѧ; ҷѾ ** ** ˹ѧ; ҷѾ **
AEC Online News AEC Online News
AEC Online News AEC Online News
** ѹ ** ** ѹ **
** ѹ ** ** ѹ **
ѧѴä ѧѴä
ѧѴä ѧѴä
** ѧǧ ** ٹѭ蹴Թ蹷 5 ä ** ѧǧ ** ٹѭ蹴Թ蹷 5 ä
* ѧǧ ** çҹäҪվاѡöѡҹ¹ * ѧǧ ** çҹäҪվاѡöѡҹ¹
Ź ** çҹäҪվاѡöѡҹ¹ Ź ** çҹäҪվاѡöѡҹ¹
** Ź ** ٹѭ蹴Թ蹷 5 ä ** Ź ** ٹѭ蹴Թ蹷 5 ä
** ⿡ ** ٹѭ蹴Թ蹷 5 ä ** ⿡ ** ٹѭ蹴Թ蹷 5 ä
** ⿡ ** çҹäҪվاѡöѡҹ¹ ** ⿡ ** çҹäҪվاѡöѡҹ¹
ٹ֡ѧ 硿ѧдҾ ٹ֡ѧ 硿ѧдҾ
кʹѺ˹ҷ кʹѺ˹ҷ
facebook ʶҺѹѲҽçҹҤ 8 ä facebook ʶҺѹѲҽçҹҤ 8 ä
ӹѡҹʴԡФͧçҹѧѴä ӹѡҹʴԡФͧçҹѧѴä
ӹѡҹѴҧҹѧѴä ӹѡҹѴҧҹѧѴä
ӹѡҹСѹѧѧѴä ӹѡҹСѹѧѧѴä
ӹѡҹçҹѧѴä ӹѡҹçҹѧѴä
к硷͹ԡ (Mail-Go-Thai) к硷͹ԡ (Mail-Go-Thai) ӹѡӹѰ硷͹ԡ (ͧӪ)
ٹʹȡѲҽçҹ ٹʹȡѲҽçҹ
ѧѴä ѧѴä
űŷú 31 ¨ûѵ ѧѴä űŷú 31 ¨ûѵ ѧѴä
ͧ˹ҷѲҽçҹ ͧ˹ҷѲҽçҹ
кDPISѲҽçҹ кDPISѲҽçҹ
Ѳҽçҹ Ѳҽçҹ
зǧçҹ 䫵зǧçҹ
¡÷ 1 - 1 ҡ 1 ¡
䫵й ´
þѲlistening skill þѲlistening skill
¡÷ 1 - 1 ҡ 1 ¡
䫵й ´
ٹѲҽçҹѧѴ¹ҷ ٹѲҽçҹѧѴ¹ҷ
ٹѲҽçҹѧѴط¸ҹ ٹѲҽçҹѧѴط¸ҹ
ٹѲҽçҹѧѴԨԵ ٹѲҽçҹѧѴԨԵ
ٹѲҽçҹѧѴҡ ٹѲҽçҹѧѴҡ
ٹѲҽçҹѧѴᾧྪ ٹѲҽçҹѧѴᾧྪ
¡÷ 1 - 1 ҡ 1 ¡