ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 07/07/2563
โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ว้นที่ข่าว : 07/07/2563
โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 07/07/2563
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 07/07/2563
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/06/2563
โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ว้นที่ข่าว : 20/06/2563
*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกช่วยสถานประกอบการที่มีผลกระทบ ***
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมภาษาอังกฤษผู้สูงอายุ ***
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
*** สพร. 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมภาษาอังกฤษแรงงานนอกระบบ ***
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
***สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด***
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
สถาบันพันาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบ
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
เปิดรับสมัครฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 27/05/2563
ปิดหน้าจอ