สพร.8 นครสวรรค์ นำร่องฝึกยิปซั่ม
...
...
...
...
...
...
*** สพร.8 นครสวรรค์ นำร่องฝึกยิปซั่ม ***
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ และบริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) สาขา การติดตั้งผนังฝ้าเพดาน และฉาบรอยต่อยิปซั่ม ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อให้มีทักษะฝีมือสามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหลังปลดประจำการ และเป็นแผนนำร่องกำหนดการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100 คน โดยมี พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ในการนี้ มีนายวิชัย ผิวสะอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดฝึกอบรม ฯ ดังกล่าว  ณ สโมสร มณฑลทหารบก ที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ...

ว้นที่ข่าว : 28/3/2562 16:09:33
ปิดหน้าจอ