*** สพร.นว. มุ่งสู่ Thailand 4.0 *** เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
...
...
...
...
...
...

*** สพร.นว. มุ่งสู่ Thailand 4.0 *** เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฎฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ สพร.นว. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " คิดใหม่ ทำใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมใจมุ่งสู่ Thailandd 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างแนวคิดในการปรับระบบการทำงาน มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ จำนวน 800 คน โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนามือแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี...


ว้นที่ข่าว : 18/8/2560 11:52:10
ปิดหน้าจอ