รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่ ๐๕๖ ๘๐๒ ๗๐๔ ต่อ ๑๓๐