ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์