หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน pdf กรอบตัวชี้วัด 2560 ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 149 100 06/03/2560 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 100 95 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 91 88 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการทำงาน_การพิจารณาคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 106 101 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 75 69 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 41 38 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน jpeg แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 65 60 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังและขั้นตอนการทำงาน_การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) 61 58 26/09/2559 26/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 49 45 24/06/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินงาน pdf การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถและแนวททางปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒) ๒๕๕๗ 224 221 24/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการดำเนินการ การฝึกยกระดับฝีมือ 46 44 24/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังและขั้นตอนการทำงาน JPEG แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 56 52 24/06/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 24 รายการ