หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี "ชุดทำงานตามสมัยนิยม" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี "ชุดทำงานตามสมัยนิยม" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จะดำเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี" ชุดทำงานตามสมัยนิยม รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
9 มกราคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
18 มกราคม 2560