หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ พื้นฐาน ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ พื้นฐาน ระดับ 1 

 รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 

 รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด