หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งประกาศวัฒนธรรมคุณธรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 มาเพื่อขอให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด