หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานเปิดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม http://77kaoded.com/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7job-box/

...
...

สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี (2560-2579) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงแรงงาน โดยท่านอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานเปิด โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ณ โรงแรมไอ โฮเทล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม โดยนายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับท่านอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ พร้อมทั้งให้การต้อนรับ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นายอนุรักษ์  ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางานและคณะฯ


ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด