หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอาชีพ “การทาสีอาคาร” เกิดรายได้เสริม ของกลุ่มชาวบ้านด่าน ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนคพรนม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

       ฝึกอาชีพ “การทาสีอาคาร” เกิดรายได้เสริม ของกลุ่มชาวบ้านด่าน ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนคพรนม

**************************************

          นายสุชัย  พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายให้ นายกฤษดา สุขสวนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทาสีอาคาร ระหว่างวันที่  6-๘ มีนาคม 2560  ให้กลุ่มชาวบ้านด่าน “เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้นอกฤดูกาลทำนา” ณ  บ้านด่าน ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน


ว้นที่ข่าว : 06/03/2560