หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
“ฝีกฝีมือ เกิดทักษะ สร้างรายได้ ในอาชีพช่างปูกระเบื้อง” ให้แรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ วัดป่ามุจรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

           (เวลา ๐๙.๐๐ น., ๒ ก.พ. ๖๐) นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการ “ฝึกฝีมือ เกิดทักษะ สร้างรายได้ ในอาชีพช่างปูกระเบื้อง” ให้แรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในหลักสูตรการปูกระเบื้อง  ระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง ณ วัดป่ามุจรินทร์ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ 25๖๐ 


ว้นที่ข่าว : 02/02/2560
ไฟล์แนบ ::ข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลด