ภาพกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2562

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016712139642&sk=photos&collection_token=100016712139642%3A2305272732%3A69&set=a.398331547400580&type=3